Veel werkgevers zijn geneigd om nieuw talent in te werken vanuit het principe ‘zo doen we dat altijd hier’. Het zou beter zijn de gebruikelijke onboarding opzij te zetten. Inwerken gaat verder dan uitleggen hoe ‘we hier werken’.

The war for talent

Het is voor werkgevers niet gemakkelijk om talentvolle nieuwe medewerkers te vinden en behouden. Met een herkenbare bedrijfsidentiteit en kernwaarden proberen werkgevers de aandacht te trekken van die waardevolle medewerkers en hen aan de organisatie te verbinden. Het inwerken en onboarden is cruciaal om de aanstelling tot een succes te maken. De investering in het wervingsproces zou toch weggegooid geld zijn wanneer de verwachtingen niet worden waargemaakt?

‘Zo doen we dat altijd hier’

Een inwerkprogramma bestaat meestal uit het voorstelrondje, een introductiebijeenkomst en het inwerken on the job. Bij de start van een nieuwe medewerker zijn we sterk geneigd om hen in te werken vanuit het principe “zo doen we dat altijd hier”. Natuurlijk wil je de nieuwe collega inwerken in de gebruikelijke procedures, maar inwerken gaat verder dan uitleggen hoe we hier werken.

Een introductiebijeenkomst krijgt de nieuwe medewerker soms pas na enkele maanden werkzaam te zijn bij de organisatie. Tijdens zo’n bijeenkomst ligt de focus op het informeren van de nieuwelingen op hoofdlijnen over de missie en visie van het bedrijf, praktische informatie en huisregels. Super als je het voor elkaar krijgt om een inspirerende en op verbinding gerichte introductiebijeenkomst te organiseren, waarbij een nieuwe medewerker zich onderdeel gaat voelen van de organisatie en zich trots voelt om erbij te horen.

Verhalen vertellen

Wat ik zelf graag toevoeg aan een introductiebijeenkomst zijn de verhalen van de organisatie.

Denk aan een project dat het team heeft ontwikkeld en wat het resultaat ervan was. Of gebruik een anekdote of een gedenkwaardige gebeurtenis. En dan niet een stoer verhaal om te laten zien hoe fantastisch het bedrijf is, maar een écht verhaal over de mensen en de cultuur binnen de organisatie en het waarom van hier werken. Een goede introductie is mijns inziens het halve werk. Maar het gaat bij inwerken niet alleen om oriëntatie, maar om integratie.

Talent en ontwikkeling als uitgangspunt

Het doel van onboarding is om nieuwe medewerkers te ontwikkelen tot succesvolle en gemotiveerde medewerkers. De woorden ‘talent’ en ‘ontwikkeling’ zijn hierbij de kern. Hoe zet je optimaal in op het talent dat je in de selectiegesprekken zo waardevol vond aan de kandidaat? En heeft de medewerker zelf een idee hoe die zijn sterkte punten tot zijn recht kan laten komen? Zet je een stip op de horizon voor de nieuwe medewerker en stelt hij of zij zichzelf doelen om van toegevoegde waarde te zijn in zijn rol?

Wat wél te doen

Vaak gaan nieuwe medewerkers een paar dagen na de onboarding zelfstandig aan de slag. Super als iemand in korte tijd zichzelf nuttig kan maken. Maar stop dan niet met het inwerktraject!

  • Laat ruimte om de medewerker nieuwe informatie en kennis te laten opdoen. De ins en outs van de organisatie te leren kennen, inzicht te krijgen in hoe de hazen lopen.
  • Stippel daarom samen een pad uit hoe de medewerker binnen een bepaalde periode van bijvoorbeeld een half jaar zich ontwikkelt tot een volwaardig ingewerkte collega die de organisatie en zijn of haar rol hierbinnen kent. Zo zijn de verwachtingen van beide kanten helder en realistisch.
  • Leg vooraf samen vast wat ervoor nodig is om de juiste kennis en informatie te vergaren, om systemen en werkwijzen onder de knie te krijgen en om bij te dragen aan de organisatie of team doelstellingen. Hierbij is het slim om gezamenlijk een concreet resultaat te formuleren, de activiteiten die daarbij horen en een tijdspad te bepalen.
  • Biedt hierbij ook verschillende leervormen aan, want iedere medewerker heeft zijn eigen manier om te leren en ontwikkelen.

Van onboarding naar talentmanagement

Het uitstippelen van een ontwikkelpad vanaf de start is niet alleen waardevol voor het onboardingsproces. Het is ook een mooi uitgangspunt voor de verdere professionele ontwikkeling van medewerkers, hun persoonlijke ontwikkelplan. En focus daarbij op de talenten van de medewerker en niet op de competenties waar hij of zij minder sterk in is. Ik ben ervan overtuigd dat het juiste onboardingstraject helpt om het beste uit nieuwe medewerkers te halen en de motivatie, loyaliteit en wederzijds vertrouwen te versterken. De ideale start voor een duurzame en succesvolle samenwerking!