Feedback is een heel goed middel om mensen te helpen zichzelf te ontwikkelen. Als je op de juiste manier feedback geeft, heeft dit een positieve invloed op de ontwikkeling van je medewerkers, je collega’s en zelfs je leidinggevende. Weet jij hoe je constructieve feedback kunt geven? Pas jij deze vier uitgangspunten toe, dan help je iemand zijn of haar werkwijze of gedrag te veranderen. 

Feedback is bewezen een zeer effectieve manier om met anderen te praten over hun werkwijze, gedrag of jullie samenwerking. Toch vinden de meeste mensen het geven van een goede feedback ingewikkeld. Men ziet het nog vaak als een vriendelijke manier om kritiek te geven. En kritiek geven zien zij als het opnoemen van fouten, waar toch niets meer aan gedaan kan worden. Is het beeld wat men over feedback heeft wel juist? Ik denk het niet.

Benoemen en beïnvloeden

Als jij de juiste intentie hebt, dan kun je heel goed een verandering teweeg brengen door het geven van feedback. Ik ben ervan overtuigd dat de juiste manier van feedback geven iemand vooruit helpt in de eigen ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit en een positieve invloed heeft op samenwerking binnen teams.

De definitie van feedback is: het op een directe manier het gedrag van de ander ter sprake brengen, zodat deze bewust wordt van zijn gedrag en de effecten daarvan op anderen. Het gaat dus niet over het geven van kritiek op hoe iemand zijn werk heeft gedaan of op iets wat jij vervelend vond, maar om het benoemen van iemands gedrag en welke invloed dat op jou heeft gehad.

De juiste manier van feedback geven

Als jij duidelijk kunt maken wat jouw intentie is, dan ontstaat er ruimte voor een gesprek over hoe de ander zich kan verbeteren. Voor het geven van goede feedback gelden vier uitgangspunten:

  • Direct: feedback dient concreet te zijn, zonder bijzaken of om de hete brei heen te draaien
  • Duidelijk: feedback dient ondubbelzinnig te zijn, eenduidig te worden begrepen
  • Kwetsbaar: in feedback mag een gevoel liggen
  • Oprecht: feedback dient geloofwaardig te zijn en zonder andere achterliggende bedoelingen

Als jouw feedback aan deze punten voldoet zorgt dit voor grotere betrokkenheid van de ander over de situatie die zich voor heeft gedaan en voelt hij of zij zich niet zo snel aangevallen. Je geeft de ander inzicht in zijn/haar gedrag en welke invloed dat op jou had. Je kunt ook een voorbeeld geven van hoe die het anders had kunnen aanpakken – en welk resultaat dat naar jouw gevoel had kunnen opleveren. Als jouw intentie juist is, dan kun jij met jouw feedback de ander motiveren om het de volgende keer anders te doen. 

Help de ander zijn sterkste punten in te zetten 

Om jouw feedback nog sterker te maken zou het daarnaast extra helpen als je iets kunt benoemen wat hij of zij heel goed kan. Het geeft ten eerste een goed gevoel, daarnaast zal het je medewerker, je collega of je leidinggevende minder moeite kosten om zich te verbeteren als dit hem of haar gemakkelijk af gaat. Het resultaat zal dus overtuigender zijn!

Wie ga jij helpen zichzelf te ontwikkelen door constructieve feedback te geven?