De helft van de mensen die al meer dan zes maanden vanuit huis werken, willen weer naar kantoor. Er zijn ook mensen die het nog helemaal niet zien zitten uit angst voor besmettingen. Welke maatregelen neem je om de terugkeer naar kantoor en de samenwerking met thuiswerkende collega’s goed te organiseren?

 
Het is niet eenvoudig. Je staat als werkgever voor moeilijke keuzes over maatregelen en aanpassingen. De richtlijnen van het RIVM geven een leidraad, maar hoe je het toepast is aan jou. En dan wil je daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van je medewerkers.
 
Waar kun je zoal aan denken?
 • Wees helder over de genomen maatregelen en wat je van de mensen verwacht;
 • Hang posters of memo’s op plekken waar iedereen ze kan zien waarmee je op vriendelijke wijze je mensen attendeert op de maatregelen;
 • Maak duidelijke looproutes op kantoor;
 • Zorg voor spreiding in het aantal mensen dat tegelijk aanwezig is, bijvoorbeeld door te variëren met werkdagen en openingstijden, het splitsen van teams of deeltijd aanwezigheid;
 • Blijf gebruik maken van video conferencing en online stand ups. Ga niet met een heel team in dezelfde vergaderruimte zitten;
 • Bespreek met elkaar hoe je als team goed kunt blijven samenwerken, wanneer bijvoorbeeld bepaalde collega’s door reisafstand nog niet terugkeren.
 • Bespreek met medewerkers die (nog) niet naar kantoor (willen/kunnen) komen hoe je met elkaar in contact blijft. Zorg dat ze zich gezien blijven voelen;
 • Voorkom dat medewerkers aanwezig willen zijn uit angst om hun baan te verliezen;
 • Zorg voor verbinding tussen teamleden en saamhorigheid met gezamenlijke doelen en actieve samenwerking;
 • Maak een document met veel gestelde vragen en antwoorden die iedereen erop na kan slaan;
 • Vraag je medewerkers om ideeën.
 
Ook als je de deuren van je kantoor voorlopig nog gesloten wilt houden, dan is het een goed idee om je voor te bereiden op de terugkeer van medewerkers naar kantoor. Het heeft veel van ons allemaal gevraagd om zo lang op afstand te werken, er zijn nieuwe ongeschreven regels ontstaan en we vragen opnieuw veel van onze mensen door weer om te schakelen.
 

Kortom
Heb aandacht en begrip voor de medewerkers en signaleer belemmeringen of zorgen. Stel vragen en stel kaders op. Medewerkers voelen zich op die manier erkend en zullen dan beter omgaan met de genomen maatregelen. Zo zorg jij voor gemotiveerde medewerkers en een goed functionerend team!

Wil je meer weten over hoe je de terugkeer van medewerkers in jouw organisatie goed kunt regelen? Neem gerust contact met mij op. Per mail via aimee.floris@excel-yourself.nl of telefonisch via 015-3649172 / 06-24260549.

Bijblijven over actualiteiten en tips op HR gebied en talentontwikkeling? Schrijf je dan nu in voor mijn nieuwsbrief.