Niet alle organisaties maken optimaal gebruik van HR of hebben de afdeling strak verweven in de organisatiestrategie. Hoe zet jij die gewenste trend door en zorg je als HR business partner voor een grotere impact?

Er zijn organisaties die HR optimaal inzetten en betrekken bij de organisatiestrategie. Maar de gewenste trend van HR als business partner en de strategische bijdrage zet nog niet door. In de praktijk zie ik als HRM-professional nog vaak traditionele patronen: het management betrekt HR weinig bij strategische plannen en operationele activiteiten. Pas wanneer het fout gaat, wordt HR aangehaakt met het dringende verzoek om het probleem ‘even’ op te lossen. Het liefst gooit het management het probleem over de schutting en horen ze het wel als het geklaard is.

In veel bedrijven ziet het management de waarde ervan om HR om (strategisch) advies te vragen. Toch denkt het management het vaak zelf beter te weten of zien ze de potentie niet in de HR-medewerkers. Uit ervaring denken zij dat ze andere HR-specialisten moeten aannemen die het business partnerschap aan te kunnen. Herkenbaar?

HR blust brandjes
De HR-afdeling is vaak hét aangewezen team om brandjes te blussen. Maar op het moment dat de problemen niet eenvoudig op te lossen zijn door HR, schort er iets aan de kwaliteit van die professionals. Het gevoel hebben dat HR fout zit komt zo nu en dan ook om de hoek kijken. HR-professionals vragen zich vaak af of ze wel het echte probleem aan het oplossen zijn en aan welk doel ze feitelijk bij aan het dragen zijn? Is het resultaat niet naar verwachting? Dan komt dat gevoel naar boven. Ook herkenbaar?

Regie in eigen handen
Hoe word jij nu die business partner die het verschil gaat maken? Hoe krijg je meer impact op jouw HR-rol en kun je strategischer te werk gaan in jouw organisatie? Als de organisatie jou nog niet als business partner weet in te zetten, dan kun je die regie een beetje in eigen hand nemen.

Je bent een business partner als je in staat bent het groter geheel te zien. Daarnaast ken je de koers en strategische doelen van de organisatie. Ook ben je in staat het management inzicht te geven in wat er speelt op de werkvloer en wat leeft onder werknemers. Daarbij weet je goed welk probleem je aan het oplossen bent en met welk doel. Niet te vergeten. Hoe past dit in de koers van het bedrijf waarin jij werkt? En wat is jouw toegevoegde waarde in het oplossen van deze kwestie? Zoveel vragen, maar gelukkig ook antwoorden!

11 tips voor meer impact als HR business partner

 1. Weet waar jouw kwaliteiten liggen en hoe je deze kunt inzetten in jouw rol als business partner. Laat duidelijk blijken wat jouw toegevoegde waarde is.
 2. Wees goed op de hoogte van de koers en de strategische doelen van de organisatie, zo kun je slim inspelen op het einddoel met jouw advies en handelen.
 3. Leg de verbinding tussen de organisatie doelen en de menselijke maat.
 4. Durf kritisch vragen te stellen om bewustzijn te creëren wat de consequenties zijn wanneer iets bij jou wordt gedumpt of HR te laat wordt aangehaakt in het proces. En wat het oplevert als jij van meet af aan kunt samenwerken naar een gezamenlijk doel.
 5. Schets verschillende scenario’s met oplossingen en het verwachte resultaat.
 6. Schets hierbij ook de mogelijke gevolgen voor langetermijnplanning als een korte termijn oplossing wordt gekozen.
 7. Maak een helder overzicht van de kosten en risico’s die het meebrengt, en wat de oplossing oplevert voor de organisatie, afdeling of medewerker.
 8. Stel de vraag welk eindresultaat men verwacht en check of dit breed wordt gedragen – niet alleen door de manager die het jou vraagt.
 9. Maak helder wat de manager van jou kan verwachten en wat jij van de manager verwacht, leg het eigenaarschap bij het management en maak goede afspraken over wie wat doet.
 10. Maak in jouw strategische adviezen een duidelijke koppeling met organisatie doelen.
 11. Durf het management te vragen prioriteiten te stellen, je kunt niet alles tegelijk!

Wil jij samen met mij en collega’s uit de branche werken aan jouw positie als HR business partner en wil je beter leren omgaan met de prestatiedruk en verwachtingen van je organisatie en management? Doe dan mee met mijn masterclass ‘Meer impact als HR business partner’ op donderdag 29 oktober aanstaande.

Liever 1 op 1 coaching? Neem dan contact met mij op voor een GRATIS en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Succes!