Verklaring Ethische Code, diversiteit en inclusie Excel Yourself

Iedereen telt mee en mag zichzelf zijn

Excel Yourself helpt organisaties en mensen het beste uit zichzelf te halen door te werken vanuit hun talenten en unieke kwaliteiten. Dat doe ik door middel van advies en coaching. Ik hecht veel waarde aan ethisch gedrag, diversiteit en inclusie in mijn talent- en ontwikkelcoaching. Zowel in de 1-op-1 trajecten als in de teamcoaching trajecten staat dit hoog in het vaandel.

Graag vertel ik je meer hoe ik deze principes toepas en hoe ze jou kunnen helpen bij je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Ethisch gedrag is een belangrijk fundament van de coaching. Ik volg de Internationale Ethische Code voor coaches, wat betekent dat ik mij inzet om een veilige en vertrouwelijke omgeving te creëren. De code benadrukt het belang van vertrouwelijkheid, respect, integriteit en professionaliteit in de omgang tussen de coach en de coachee. Alles wat je tijdens de coaching sessies met mij deelt, blijft onder ons. Ik respecteer jouw privacy en zorg ervoor dat jij je vrij voelt om open en eerlijk te spreken zonder angst voor oordeel.

Ik geloof dat iedereen uniek is en het recht heeft op gelijke behandeling en kansen, om gehoord en begrepen te worden, ongeacht achtergrond, geslacht, ras, seksuele geaardheid, religie of andere aspecten van je identiteit. Ik onderschrijf de internationale diversiteit en inclusieverklaring voor coaching, het Diversity Statement van EMCC. Dit houdt in dat ik bewust omga met culturele verschillen en (mijn eigen) vooroordelen en dat ik streef naar een setting waarin iedereen zich veilig, gezien en gewaardeerd voelt. Waarden als respect voor iedereen, autonomie, non-discriminatie en tegengaan van geweld in welke vorm dan ook zijn in zes punten meegenomen in een werkwijze voor leden die inmiddels ook in de bovengenoemde Internationale Ethische Code is opgenomen.

Hoe ziet dit er uit in de praktijk? In elke stap van het coaching proces, pas ik deze principes toe. Ik luister actief naar je behoeften en doelen, zonder waardeoordeel, vooroordelen of aannames. Ik doe alles wat in mijn macht ligt om een open en vertrouwelijke omgeving te creëren, waarin je vrij kunt praten en jezelf kunt zijn. Jij bent in de regie, ik respecteer de keuzes die jij maakt en beslissingen die ik wil nemen ten behoeve van het coachtraject, doe ik altijd in overleg met jou.

Mijn coachbenadering is gericht op jou als persoon. Ik hou rekening met jouw unieke persoonlijkheid, achtergrond, talenten en ervaringen. Ik gebruik diversiteit als een kracht om jouw groei te stimuleren. Ik wil dat jij je gehoord en begrepen voelt, zodat we effectief kunnen samenwerken aan jouw doelen. Zo kun jij het beste uit jezelf halen.

Jij bent op je best wanneer jij je unieke eigenschappen en talenten kunt inzetten en ontwikkelen. Ik ben er voor jou om je een nieuw perspectief aan te reiken, jezelf nog beter te leren kennen en je uit te dagen iets nieuws te proberen.

Aimée Floris

Talent coach